Anketa ve Žďárských novinách

04.10.2015

Myslíte si, že práci samosprávy, města a městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou pomůže větší transparentnost, otevřenost vůči veřejnosti?

Myslíte si, že práci samosprávy, města a městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou pomůže větší transparentnost, otevřenost vůči veřejnosti?

Odpověď radního za ODS MUDr. Radka Černého

Transparentnost. To je v současnosti moderní a mocné slovo. Stejně jako např. obecný pojem boje proti korupci. Kdyby někdo zaváhal, nebo snad chtěl polemizovat o konkrétním obsahu, bude podezřelý, jestli nemá v úmyslu něco tajit, či provozovat korupční jednání. Takže tímto dobrovolně riskuji, když doporučuji i v tomto tématu, držet se selského rozumu, nepodléhat módním trendům a vyvarovat se extrémů, aby i dobře míněná aktivita nenadělala v praxi více škody než užitku.

Současná čtyřkoalice ve vedení radnice přijala Zásady transparentnosti, které přijalo zářijové zasedání Zastupitelstva města. Je to řádné formální ukotvení některých již zaběhlých zvyklostí, jako je veřejně přístupný audiozáznam jednání Zastupitelstva, kterého se k občanům dostává už od roku 2014. Současně přináší i některé zásadní novinky, jako je zveřejňování podkladových materiálů pro jednání rady. To je dobře, i když ze zkušeností např. z besed a veřejných projednávání nepředpokládám, že by tyto materiály studovaly početné zástupy Žďáráků. Mimochodem o konečné podobě Zásad transparentnosti probíhala v Radě města opakovaně razantní, ale korektní diskuze. Nejvíce sporný byl návrh na zveřejňování audiozáznamu z Rady města vč. jmenovité hlasování. Tento požadavek předložili kolegové, signatáři předvolebního programu Rekonstrukce Žďáru, kde byl tento předvolební slib ukotven. Osobně jsem byl z více důvodů proti. Jsem přesvědčený, že by to nic dobrého nepřineslo.Taky proto to není zavedená praxe v žádném městě České Republiky. V rozhodujícím hlasování těsně převládl zamítavý postoj. Čeho si opravdu cením je, že tento rezultát jednotně respektují všichni členové Rady a podporují jednotný výstup. Koaliční vládnutí potřebuje ústupky a kompromisy. To při vzpomínce na „jednotu“ výstupů představitelů minulého volebního období je povzbudivé.

Podle mého názoru by nutná, ale optimální míra transparentnosti neměla bránit v řádných volbách zvolenému zástupci občanů dokázat učinit rozhodnutí dle svého osobního vědomí a svědomí a nést za něho zodpovědnost. Neměl by být pod neustálým, nepříjemným tlakem online přenosu každé jeho dílčí úvahy, každého slova bez znalostí kontextu. Přiměřená dávka autonomie a soukromí je normální a měla by být zachována, stejně tak jako např. v každé fungující rodině. Současná míra a úroveň otevřenosti a dostupnosti informací ze Žďárské radnice je plně dostačující.

Jako zastupitel Kraje Vysočina mám srovnání s fungování krajské samosprávy, kde je to obdobné. I když občas se podivuji, že v rozporu s proklamacemi sociálně demokratického vedení o příkladné transparentnosti, jsou přesto některé podkladové materiály k jednání Rady kraje veřejnosti nedostupné. Např. z Rady kraje č.21 : Střednědobé plány na období 2016-2018 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina. Neveřejné! Proč? To nejsou žádné osobní údaje, to není v rozporu se zákonem. Přesto se tyto důležité informace občané nesmí dozvědět. To se nám ve Žďáře nestává.

Zdroj: http://www.jihlavske-listy.cz/radnicni_noviny/clanky/zr/2015-10/2015-10.pdf