Děti tady nejsou pro školy, ale školy pro děti

21.10.2017

Ve městem zřízených základních školách se vzdělává 2068 žáků tradičním způsobem, tak jak to známe i my všichni dříve školou povinní. Převládá frontální výklad, zápisky, domácí úkoly a známkování.

Děti tady nejsou pro školy, ale školy pro děti

Ve městem zřízených základních školách se vzdělává 2068 žáků tradičním způsobem, tak jak to známe i my všichni dříve školou povinní. Převládá frontální výklad, zápisky, domácí úkoly a známkování. Je to stále standardní způsob pedagogiky i rozvoje osobnosti a sociální komunikace dětí. Město pomáhá svým příspěvkovým organizacím s údržbou budov, obnovou vybavení i finančními dotacemi. Aktuální forma klasického modelu českého školství je možná přínosná pro většinu, ale někteří potřebují pro svůj osobnosti rozvoj a vzdělání trošku odlišný přístup a ohledy, i když se jedná o děti nadané. Těm dala šanci Škola Na Radosti. Díky nadšení, odvaze a vytrvalosti zakladatelek ukončilo první školní rok 19. žáků a zájem stoupá. Bez podpory silného zřizovatele, s existenční nutností školného a sponzorských darů dosáhly výborného hodnocení ČŠI. Je samozřejmostí, že pravidla musí platit pro všechny stejně. Škola zřízená městem nebo soukromá musí splňovat stejné zákony a normy MŠMT, Hygieny, atd. Škola Na Radosti je sice malá, ale cenná součást našeho základního vzdělávání, jehož hlavní podstatou jsou městské základky, kterým není konkurencí. Je prospěšnou alternativou pro děti, kterým by rodiče stejně hledali podobné zařízení v jiném městě, nebo zvolili domácí studium. Jsem pro to, aby měli možnost volby u nás, myslím, že to je dobrá vizitka města. Považuji za správné, aby v každém případě, bez ohledu na zřizovatele, rozhodovala kvalita, výsledky a zájem. Nikoli rigidní plány úředníků a politiků a strach z jakékoli změny, která je vždycky nepopulární. Děti tady nejsou pro školy, ale školy pro děti.