Kongres ODS 30.5.2015

01.06.2015

Střídmý, elegantní, efektivní, měl šmrnc a spád, bezproblémová organizace, výborný předseda a grémium, které mne opravdu a dobře representuje. 

Střídmý, elegantní, efektivní, měl šmrnc a spád, bezproblémová organizace, výborný předseda a grémium, které mne opravdu a dobře representuje. 

Úvodní přiléhavý projev pana předsedy, obsahově velmi kvalitní. Forma a projev zraje jako víno. 

http://www.ods.cz/clanek/9769-jsme-promenena-strana-jsme-strana-zmeny

Projevy hostů reflektující upřímnou snahu současné ODS otevřít zatuchlé stranické sekretariáty, opustit sebestřednou politiku staré ODS. Srozumitelné přednášky expertů jednotlivých témat, včetně audiovizuální projekce.

To navenek nejdůležitější poselství, které chci jako předseda MS ODS ve Žďáře representovat a plnit, je v tom - být stranou otevřenou a vstřícnou. Nabízíme ukotvující platformu klasické, tradiční a dnes již důvěryhodné demokratické strany, v čele s panem profesorem Fialou. Kdo z Vás přátelé z ostatních pravicových stran to má ?

Pro staré odesáky nepředstavitelná, pro mne chtěná, žádoucí a nabízená je spolupráce s úspěšnými, pracovitými lidmi, i bez stranické legitimace, nebo z jiných pravicových subjektů. Protože to je hlavně o lidech. V každé pravicové straně, jak na úrovni města i kraje jsou lidé, se kterými bych velmi rád komunikoval a spolupracoval. Chtěl bych je přesvědčit, že v současné době je žádoucí více a blízce spolupracovat, než si konkurovat.

společně s Petrem Fialou, předsedou ODS