Maturanti 2018

09.06.2018

Tak jsem vyřazoval / to je divné slovo v této souvislosti /, tak raději podílel se na oficiálním předání maturitního vysvědčení o řádném a úspěšném ukončení středoškolského vzdělání absolventům 5 tříd Střední průmyslové školy. Šikovní mladí lidé, kterým renomovaná žďárská škola poskytla dobrý základ vzdělanosti, který bude většina z nich rozvíjet na prestižních vysokých školách, nejen v Brně a Praze. Byl bych rád, aby se po vysokoškolském studiu vrátili na Vysočinu. Našli zde profesní uplatnění a spokojený život. Moje poslední věta kratinkého proslovu byla asi takhle : "Milí studenti, užijte si dnešní den, užijte si krásné léto, ctěte a respektujete svoje rodiče, buďte zdraví a šťastní a pak už si dělejte co chcete." 
Tak vzhůru do života mládežníci !