Na věčné časy?

13.02.2021

Vězte, že Kraj Vysočin a má 6 partnerských regionů. Unikátní je spolupráce se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny. Letité přátelství na základě výměnných pobytů a kulturních akcí, dlouhá řada společných humanitárních projektů, jako jsou rekonstrukce a vybavení škol, zavedení výuky českého jazyka, pomoc hasičům a mnoha dalších. Je až překvapivé, že Ukrajinci stále s úctou a respektem vnímají historii, tedy éru rozkvětu, kdy patřili do demokratické první Československé Republiky. Za Rakouska-Uherska byli zaostalou, zapomenutou periferií. Za fašismu a komunismu obětí diktátorských režimů. Nádherná příroda a srdeční lidé. To mohu potvrdit z osobní zkušenosti, protože to je jediná partnerská oblast, kde jsem byl. Partnerství s Dolním Rakouskem, Nitranským Krajem a francouzským regionem Grand Est považuji za naplněné a standardní. Úspěšné jsou spolupráce škol, výměny studentů, propojení aktivit cestovního ruchu, společenských a sportovních akcí. Cílení na mladou generaci chválím. To jsou příležitosti. Tak to má být.                                                                                                              

V roce 2014 připojilo socialistické vedení Kraje Vysočina k tomuto zavedenému kvartetu ještě provincii Hubei v Číně a Minskou oblast v Bělorusku. Pamatuji si na tlaky přátelit se s dalekou Čínou. Slibován byl mimořádný ekonomický profit, příval investic, vznik nových pracovních míst, zakládání společných podniků a otevření čínského trhu. Samozřejmě sliby opentlené obdivnými vzdechy o velikosti a významu říše středu nezarmoutily. Skutek utek. V Bělorusku 26 let vládne poslední diktátor v Evropě, a už půl roku jsou lidem lámány kosti za to, že demonstrují proti výsledu zmanipulovaných voleb, a my jsme stále dle memoranda připraveni k družbě a spolupráci.  

Jakou hodnotu má naše ano, kdybychom nedokázali také říci jasné ne. Míním, že diskuse je potřebná a plodící, ale o základních hodnotách, jako je desatero se nediskutuje. Stejně jako o tom, že s režimy jedné strany a jednoho vůdce se „netančí“, ale udržuje nezbytný kontakt. Na posledním zasedání krajského zastupitelstva jsem požádal hejtmana a radu, aby revidovala naše oficiální partnerské svazky. Aby na vizitce našeho Kraje uchovala partnerství vzájemného respektu, aktivní a přínosná. Aby jí očistila od prázdných schránek bez obsahu aktivit, které nejsou ani symbolicky v souladu s našim národním zájmem demokratického státu střední Evropy, resp. v důsledku napomáhají legitimizovat nedemokratické režimy a relativizovat porušování základních lidských práv. Tak jsem zvědav, jak a kdy se k tomuto tématu vážení radní postaví.