Představujeme projekt Naše nemocnice

11.08.2015

Žďárští zastupitelé v březnu 2015 téměř jednomyslně podpořili lokální projekt Naše nemocnice. Přinášíme vám nyní krátký rozhovor s iniciátorem myšlenky radním Radkem Černým a zároveň představujeme výsledky několikaměsíčního snažení, které novoměstské nemocnici přinesou novou artroskopickou věž.

Žďárští zastupitelé v březnu 2015 téměř jednomyslně podpořili lokální projekt Naše nemocnice. Přinášíme vám nyní krátký rozhovor s iniciátorem myšlenky radním Radkem Černým a zároveň představujeme výsledky několikaměsíčního snažení, které novoměstské nemocnici přinesou novou artroskopickou věž.

Od roku 1850 bylo Nové Město, s  přívlastkem na  Moravě až od roku 1906, sídlem okresního hejtmanství. Bylo proto logické, že základní kámen plánované nemocnice pro  obyvatele Horácka byl položen 21. srpna 1938 právě zde.

Primář Pilný při endoskopické operaci ruky. Foto: archiv Žďárský zpravodaj V  roce 1949 vzniklo sloučením Žďáru s  obcí Zámek Žďár nové okresní město Žďár nad Sázavou, které se s budováním těžkého průmyslu rychle rozrůstalo. Ve druhé polovině 20. století byl Žďár nad Sázavou jediným okresním městem, který neměl na  svém území okresní nemocnici.

„I dnešní podoba zdravotní služby pro  naše obyvatele reflektuje tyto historické souvislosti,“ sdělil radní Radek Černý. „Město Žďár je provozovatelem moderní polikliniky, kde je soustředěna většinová ambulantní péče, pracoviště RTG, laboratoř a  rehabilitace,“ doplnil Černý.

I když je dnes samozřejmostí svobodná volba lékaře i  poskytovatele zdravotních služeb, je novoměstská nemocnice pro obyvatele našeho města nejbližším, nejdostupnějším a  nejdůležitějším zdravotnickým zařízením poskytujícím neodkladnou, specializovanou a ústavní péči.

Zřizovatelem novoměstské nemocnice je Kraj Vysočina, ale je podporovaná i jinými subjekty, jakou jsou okolní města či významné firmy regionu.

Město Žďár na  Sázavou opakovaně podpořilo fungování nemocnice a  v  tomto trendu pokračuje i  v  letošním roce. Na základě zadání starosty města Zdeňka Navrátila a  ředitelky nemocnice Věry Palečkové vypracoval radní Radek Černý projekt Naše nemocnice, jehož cílem bylo poskytnout a zkoordinovat podporu města a žďárských firem při pořízení nové artroskopické věže, která je základním přístrojovým vybavením sloužícím k endoskopickým operacím kloubů. Vybavení používané v současné době je již zastaralé.

„Je racionální a  žádoucí pořízení nového, generačně modernějšího přístroje, zvláště, když se novým primářem ortopedického oddělení stal doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D., renomovaná, mezinárodně uznávaná autorita oboru, specialista na  endoskopické operace,“ doplnil Černý.

Krátký rozhovor s iniciátorem projektu Radkem Černým

Pane doktore, jste iniciátorem a  koordinátorem projektu Naše nemocnice. Nejprve jste musel o smysluplnosti a přínosu přesvědčit svoje kolegy v  radě a  zastupitelstvu. Jak to šlo?

Vždycky je to o  komunikaci, o  prioritách a o  finančních možnostech. V  radě města jsme o  tomto tématu pečlivě diskutovali, kolegové chtěli znát mnoho podrobností a souvislostí. Moje argumentace byla zřejmě dostačující, takže rada města tento projekt jednomyslně doporučila ke schválení zastupitelstvu. To na svém březnovém zasedání poměrně hladce tento projekt podpořilo. Z 27 zastupitelů byl proti jenom jeden.

Znamenalo to tedy, že zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek města na  pořízení operačního přístroje ve výši 300 tisíc korun a Vám mandát, abyste jménem města oslovil žďárské firmy s žádostí o připojení se k projektu. Jak se Vám dařilo?

Byla to pro  mne zajímavá zkušenost. Kontaktoval jsem 15 firem se sídlem v našem městě. Asi třetina se se mnou vůbec nebavila. I když jsem více než měsíc opakovaně žádal o schůzku, psal vysvětlující maily, nikdy jsem se k vedení těchto společností nedostal. Tento přístup byl pro mne zklamáním. Druhá část společností mi přímo sdělila, že se nepřipojí a jejich rozhodnutí respektuji. Můj dík a vděk patří ale těm, kteří mě přijali a  pomohli. Chtěl bych je tady vyjmenovat, zaslouží si to. Jsou to Jiří Kabelka (Del), Vladimír Chládek (Tokoz), Aleš a  Petr Koukolovi (KOVO Koukola), Jiří Peřina (Aquasys) a největ- ší příspěvek navrhla paní Hana Suchá (Wood system). Cena nového přístroje je zhruba jeden milion korun a  nemocnice obdržela na jeho pořízení ze Žďáru 530 tisíc korun. Z čehož 300 tisíc poskytlo město a 230 tisíc výše jmenované firmy.

A  jaké je nyní Vaše celkové hodnocení několikaměsíčního snažení?

Dobrou nemocnici dělají především lidé, odborně zdatný a  lidsky vstřícný personál, ale bez potřebného vybavení to také nejde. Nejlepší operace je žádná operace, ale ať chceme nebo ne, může ji potřebovat každý z nás. Věřím tomu, že jsme významným dílem pomohli zajistit jeden z důležitých předpokladů k dobrému výsledku, tedy uzdravenému a spokojenému pacientovi. A to je docela dobrý pocit.

Převzato ze ŽĎÁRSKÉHO ZPRAVODAJE
červenec 2015
autor: (red)