Projev na regionálním sněmu ODS Vysočina 20.2.2016

22.02.2016

Moje vystoupení na regionálním sněmu v Jihlavě, kde jsme volili lídra ODS pro krajské volby 2016 na Vysočině.

Pojem dějiny, je v pravém slova smyslu výhradně spojen s lidskou existencí. Ano sice čteme o dějinách vesmíru, popisujeme dějiny kontinentů či hmyzího společenství, ale to jsou vlastně jen metafory a nabídky naší krásné češtiny. Dějiny nejsou statický živý obraz, ale proces.  Dějinný pohyb je podmíněn aktivitou, duchem svobodných bytostí, vybavených na jedné straně jakousi kolektivní pamětí a na straně druhé vpřed zaměřenou předvídavostí a odvahou. Dějiny má i Občanská demokratická strana. Jsou zajímavé a poučné. Bohužel celou historii se táhla vrozená linka pýchy, kdy i prohra se musela nazývat nevýhrou, některé otázky byly zrovna špatně položené a za mrtvé či neexistující sponzory strany se nikdo nikdy neomluvil. Pýcha předcházela, v našem případě trefněji provázela pád. Ten totiž začali kolibříci a mazánci a kmotři mnohem dříve než nás oficiálně dorazila Nečasova metresa.To že jsme při pádu nezahynuli je dílem štěstí. Že se nám dostalo resuscitace a že se už uzdravujeme je především zásluha pana prof. Fialy, který v době nejhorší spojil s ODS svoje jméno, vsadil svoje pracovní a osobní ambice a perspektivu.

Co nás nezabije, to nás posílí. Každá krize je očistná, největší špíny jsme se zbavili, jen ty dluhy nám po nich zůstaly.Svým způsobem jsem to přímo i zprostředkovaně prožili i my tady na Vysočině a tak se chci ve svém sdělení, po obecnějším úvodu vrátit cestičkou k domovu. Region Vysočina je naše zodpovědnost, jaký si to uděláme, takové to budeme mít.

Příštích 11 let nás čekají každá rok volby, letos krajské a to je nosné téma dnešního setkání.

Jako přímý účastník krajských volebních událostí před 4 lety mohu srovnávat a odpovědět si obecně na otázku, v jaké jsme dnes kondici? Já říkám, že rozhodně lepší než minule. Z čeho tak usuzuji.

  1. Z průběhu nedávného kongresu. Já jsem se už několika kongresů zúčastnil, ale letos to bylo ještě více jiné. Pamatuji, jak se dříve kandidáti na kongresu, i u jednoho stolu s označením Vysočina dělili na „strejčkovce a nestrejčkovce“, kteří spolu nemluvili, či jen z neodvratné zdvořilosti. To se obvykle překrývalo s teritoriální diversitou, obvykle Třebíč proti zbytku Vysočiny, atd. Minulý měsíc, to bylo úplně jinak. Dokázali jsme si i ve večerních hodinách všichni společně sednout, ze všech oblastí a naprosto otevřeně diskutovat, o čemkoli, třebas i emotivně a i když jsme v některých názorech a hodnoceních spolu přirozeně nesouhlasili, respektovali jsme se, neuráželi a hlavně dokázali držet a vydržet spolu.  Já to označuji, jako takový vyšší princip, který jsme přijali, abychom mohli být úspěšní. Je to nejen nové, ale velmi důležité a nadějné. Stejně jako nové tváře mladých iniciativních odhodlaných kolegů, kteří obětovali víkend a několik tisíc korun a chtěli být u toho, protože to myslí vážně. To je taky povzbudivé, chtěl bych všem účastníkům moc poděkovat. Cítím, že taková nová pozitivní energie a styl se šíří v celém regionu Vysočina.
  2. Před 4 lety když jsem chodil po ulicích měst a mezi chalupami dědin v minulé předvolební kampani, byl jsem neustále napadán a často oprávněně za chování a skutky centrálního vedení. Kohože to representuju? Ty zloděje v Praze? Nejhorší to bylo v Bystřici na náměstí, tam nebylo daleko k brachiálnímu násilí, jen když jsem přiznal, že jsem za ODS. Přišlo mě to nespravedlivé, že jsem dostával trestné body za přestupky jiných, ale tak to v politice chodí, dávno už jsem si zvykl, ale letos to nebudu potřebovat, i když celostátní témata budou opět určující. Za současné vedení a pana předsedu se opravdu nemusím stydět.  
  3. Co se týká osoby lídra, myslím si, že je to další důvod k opatrnému optimismu. Jsem rád, že z konsolidované a svěží oblasti Jihlava přišel návrh na Zdeňka Geista a zdravou a přirozenou konkurencí je osvědčený předseda zastupitelského klubu Ota Benc z havlíčkobrodské oblasti.  S přísností, ale i s pokorou člena žďárské oblasti, která sama nenabídla nikoho ze svých přestárlých a zaprášených řad, jsem důkladně zvažoval jejich nabídku. Dospěl jsem k názoru, který vyjádřím v tajném hlasování, ale i v tomto veřejném sdělení. Vítězi voleb bych přál, aby dostal silný mandát, potřebuje to pro motivaci a my to potřebujeme, abychom uspěli.

Věřím, že pan Zděněk Geist  přinese další kvalitu na místě lídra a přál bych si a hlavně jemu, aby Ota Benc přijal partnerství v jeho nejbližším týmu. Jinak řečeno, v politice mám jednoduchý vkus. Chci jen to nejlepší, co je dosažitelné. Proto dnes budu volit Zdeňka Geista na lídra krajské kandidátky.

Dámy a pánové děkuji vám za pozornost.