Společnost Cooper - Standard ze Žďáru nad Sázavou podporuje městskou Polikliniku

20.07.2018

Vedoucí rehabilitace Martina Topinkova, radní Radek Černý a ředi

Zdravý zaměstnanec je základ úspěchu

I ve společnosti Cooper Standard si uvědomují, že pro každou firmu je nejpřínosnější zdravý zaměstnanec. Netýká se to jenom přísných norem bezpečnosti práce, ale velká pozornost je věnována snížení dopadů fyzické zátěže na lidský organismus. „Důsledně se snažíme dodržovat zásady ergomie výrobního procesu“ vysvětluje Ing. Nováček, který má tuto problematiku na starost a dodává: „Cílem je zapojení různých svalových skupin a minimalizace statické zátěže, jak to provoz dovolí. Osvědčilo se i střídání s jiným typem činnosti“.  Dopady pracovní zátěže na organismus je složitá problematika, kterou ve firmě konsultujeme i s lékařskými odborníky. Jedním z nich je i žďárský ortoped MUDr. Radek Černý. „Byl jsem na místě činu, a i pro mne je to cenná zpětná vazba. Ve své ordinaci se setkávám s typickým diagnosami spojených s chronickou zátěží, jako je např. tenisový loket. Ten nebývá nejčastěji z tenisu a příčinou není přetížení lokte, ale zápěstí a ruky, které se následně projeví bolestí dlouhých svalů předloktí a zánětem jejich úponů v oblasti loketního kloubu. Není to zánět infekční, neléčíme ho antibiotiky, je to vlastně obranná reakce, kdy se tělo brání bolestí další zátěži a žádá čas na regeneraci.“ Vysvětluje lékař a zmínil i další diagnosy „ Např. syndrom karpálního tunelu, což je útlak nervu v oblasti zatěžovaného zápěstí, který způsobuje typické noční brnění. Dá se vyřešit, drobným ambulantním zákrokem.  Samostatnou, ale ne ostře o hraničenou kapitolou jsou bolesti zad, zvláště krční páteře.“  Jako specialista na problematiku nohou doporučoval dr. Černý věnovat pozornost kvalitní pracovní obuvi.

 

Sponzorský dar pro Polikliniku 

Společnost Standard Cooper patří nejen k největším zaměstnavatelům ve Žďáře a regionu, ale i k nejaktivnějším v zapojení do fungování našeho města. Významně sponzoruje sportovní kluby a akce, finančně podporuje kulturní instituce a události ve městě. 

„ Musím se přiznat, že jsem využil příležitosti. Při diskusi s vedením společnosti jsem jako radní města oslovil ještě bývalého pana ředitele Baraka s jasným návrhem případné podpory městské Polikliniky. Okolnosti mi připadaly logické a přirozené, vždyť městské zdravotnické zařízení je i pro zaměstnance Cooperu a je v našem společném zájmu, aby bylo v co nejlepší kondici.“ uvedl iniciátor akce radní Černý, který dobře zná aktuální potřeby Polikliniky a navrhl konkrétní projekt na obnovu přístrojového vybavení rehabilitačního oddělení.

Tuto aktivitu přivítala ředitelka Ing Komínková : „I když se nám daří dodržet finanční plán příspěvkové organizace, jsem si vědoma, že na některé investice do vybavení už dlouho odkládáme.“ Dále vysvětlila, že každé dobré pracoviště dělá především odborně a lidsky kvalitní personál. „Na odborném školení zaměstnanců odmítám šetřit a obměna přístrojového vybavení nám moc pomůže“

O spolupráci byl průběžně informován i pan starosta Mgr. Navrátil. „Takovéto aktivity jsou vždy vítány. Děkuji panu radnímu za aktivitu a vedení společnosti Standard Cooper za podporu naší Polikliniky“ spokojeně glosoval starosta města. 

 

Přístroje i lůžko

Z vyjádření vedoucí rehabilitace p. Topinkové vyplynulo, že některé technické vybavení je již na konci životnosti. „K tomu nám ještě zkomplikovala život nová legislativa, protože povinné pravidelné technické kontroly už nemůže dělat servisní firma jako dříve, ale jenom výrobce, což je někdy problematické. “ Ze sponzorské podpory jsme objednali nové přístroje pro rehabilitaci ultrazvukem, eletro a magnetoterapii. Dále elektrické polohovací lůžko, určené k cvičení Vojtovou metodou. Přístrojové vybavení v hodnotě 288.367kč bude předáno začátkem srpna.