Tesklivá píseň špitální

09.02.2014

Pět krajských nemocnic hospodařilo v loňském roce se ztrátou převyšující 100milionů. Politickým rozhodnutím byl od 1.1.2014 zrušen hospitalizační poplatek za hotelové služby v nemocnicích, čímž nově vznikne další propad příjmu našich nemocnic....

článekPět krajských nemocnic hospodařilo v loňském roce se ztrátou převyšující 100milionů. Politickým rozhodnutím byl od 1.1.2014 zrušen hospitalizační poplatek za hotelové služby v nemocnicích, čímž nově vznikne další propad příjmu našich nemocnic zhruba 58 milionů korun. 

Nemocnice mají dlouhodobě několik set milionů závazky po lhůtě splatnosti. Např. v únoru2014 proplácí nemocnice v Třebíči faktury z dubna 2013. Skutečnost, že stárne některé technické a přístrojové vybavení, do jehož obnovy se málo investuje a další skryté hrozby již nebudu přidávat a rozebírat. Neveselo, truchlivo. 

Disponibilní zůstatek na účtu Kraje Vysočina z minulého roku ještě není ještě přesně vyčíslen, ale pohybuje se řádově ve výši úctyhodných 400milionů, za což jsem na jednání zastupitelstva poděkoval správci kasy Ing. Novotnému. Jenže dle návrhu a přání vedení kraje, tedy automaticky odsouhlaseno zastupitelstvem, se miliony rozkutálely všude možně, ale na záchranné lano pro naše nemocnice nezbyla ani nitka.

Zdravotnictví je pro mne prioritou a proto jsem se pana hejtmana  Běhounka zeptal :„Jak, kdy a z čeho budeme sanovat ekonomicky kritický stav našich nemocnic. Odpověď : „Zatím mi to jasné není.“ Rozpomněl jsem se na sebevědomý předvolebním program, který v kombinaci s trvalou snahou o zrušení poplatků ve zdravotnictví uvedl ČSSD opět do vedení kraje : „Garantuji zachování a rozvoj, všech krajských nemocnic na Vysočině.Ve všech nemocnicích chceme zachovat péči v současné podobě a dále rozvíjet některá specializovaná centra“. Ti, kterým se příčilo slibovat nesplnitelné, ale jen to, na co máme, ti co příspěvek na hotelové služby v nemocnici stále považují za normální, byli za svoji zodpovědnost voliči v krajských volbách usazení do opozičního kouta v Jihlavě. Tož patří nám to.  

I když Kraj celkově hospodaří s přebytkem, jsem trvale přesvědčen, že by se dalo rozumně ušetřit na mnoha správných místech. Omezení velkého počtu menších i milionových, ale jistě zbytných výdajů by umožnilo pomoci naším nemocnicím. Minipříklad z posledního jednání zastupitelstva : Kraj financuje částkou 245tisíc zajištění činnosti metodického týmu pro přípravu metodik pro učitele a propozic soutěže pro využití stavebnice Merkur. Schváleno usnesením č.1740/32/2013/RK.

No není to absurdní?  Hen a čo Vy si predstavujetě Kefalin pod takým slovom absurdný ?