Vystoupení na regionálním sněmu ODS Vysočina - 15.2.2014

16.02.2014

Prý mužem se kluk stává tehdy, když kaluž obejde, aniž by jí musel projít. Musím říci, že si alespoň kousek toho obrazného klukovství neváhám uchovat i ve svém věku a občas do té kaluže šlápnu i v politice.

článek

Vážené paní poslankyně, vážený pane předsedo, dámy a pánové

Prý mužem se kluk stává tehdy, když kaluž obejde, aniž by jí musel projít. Musím říci, že si alespoň kousek toho obrazného klukovství neváhám uchovat i ve svém věku a občas do té kaluže šlápnu, i v politice, když mluvím jasně a neváhám věci nazývat tak, jak to cítím.

K věci. Dnes máme zvolit ty z nás, které postavíme na kandidátku ODS za region Vysočina ve volbách do Evropského parlamentu. Jsou to již třetí volby tohoto typu a tak jsem si připomněl ty poslední z roku 2009.  Internetový prohlížeč mně jako první nabídl odkaz na Českou televizi, která v čase minulé předvolební kampaně, odvysílala reportáž přemítající některé názory českých politiků té doby na evropský parlament. Připomenu jenom první dva.

Já nějakou velikánskou roli Evropského parlamentu nevidím. Koneckonců jmenuje se to parlament, ale je to jediný parlament světa, kde poslanci nemají právo vytvářet zákony a navrhovat zákony, čili on je to takový polovičatý parlament." Václav Klaus

Já tento názor nesdílím. Podle Lisabonské smlouvy se posiluje role Evropského parlamentu a pakliže někdo chce posilovat a hájit české zájmy, tak jak lépe to dělat, než vstoupit do těch institucí a ovlivňovat jejich konání." Václav Havel 

Jak vidno, názory na stejno věc se mohou lišit, je to obecně přirozené a lidské. Vždyť, jak praví lidová moudrost : „Seno voní jinak koňím, jinak zamilovaným.“

Na portálu volby.cz  jsem si vyhledal výsledky a seznam zvolených kandidátů za ODS v roce 2009. Je jich 9. Kdyby těch kandidátů bylo deset, mohl bych použít metaforu, že by mi nevadilo, kdyby to s námi šlo od desíti k pěti. Bohužel odhad 5 europoslaneckých mandátů je recentně zcela mimo realitu.

Upřímně si cením, kolegů, kteří projevili ochotu kandidovat a representovat Vysočinu. Děkuji jim, protože svoji nominaci přijali s vědomím, že šance na zvolení jsou mizivé. Ale i takovou bitvu nemůžeme vzdát a i prohrát musíme umět se ctí, abychom měli naději na budoucí vítězství. To se to kandidovalo, když ODS byla pravicovým resp. celostátním hegemonem, to je jako hrát karty s rukou plnou trumfů, ale přijmout úděl a zodpovědnost i v této době a podobě, vyžaduje i přidanou hodnotu osobní odvahy a  morálního imperativu.

V uplynulém období patřili čeští europoslanci nejen z ODS k nejméně výkonným dle objektivních parametrů a to i v porovnání s ostatními poskomunistickými zeměmi. Vadí mi to a budoucí europoslance bych chtěl žádat, aby více pracovali a hájili naše národní zájmy.

Chtěl bych je poprosit, aby odolali, a neztráceli vkus a kredit, falešným chováním typu: kázati vodu a víno píti. 

Doufám, že na kongresu jsme vystartovali správným směrem. Ale je to opravdu jenom začátek, cesta je stále ještě před námi o cíli víme jen to, že je daleko a nejistý. Očekávám lepší úroveň vnitrostranické komunikace. Doporučil bych nám otevření naší občanské strany občanům a rovnoprávnou spolupráci s hodnověrnou občanskou společností bez arogance a povýšenosti uzavřených partajních sekretariátů, bez papouškování typicky Klausovské nenávisti k svobodné občanské společnosti. Sestavování kandidátek pro volby do místních samospráv k tomu budou příležitostí a pro mnohé sdružení první – poslední šancí. 

Conditio sine qua non - podmínkou bez které to nelze uskutečnit je, že nejen ti nahoře, ale všichni přiložíme ruku k dílu a nebudeme se jen pasivně upínat na profesora Fialu a jeho tým, že nás vyvedou do klidnějších a bezpečných vod na rozbouřeném politickém moři.    

Občanská demokratická strana není demokratická jen podle názvu. Jestliže v lecčem polevila, tak u nás na Vysočině byly a jsou vnitrostranické mechanismy demokratické, přímé a tajné volby nedotknutelnou archou úmluvy.

Dámy a pánové, máme opět to právo i tu povinnost volby, učiňme tak nikoli se vzpomínkou, ale s nadějí na budoucnost.

Děkuji Vám za pozornost.