Akce: 218092103 - Kurz – Podiatrie – Analýza pohybu, vyšetření nohou statiky a dynamiky počítačovým pedobarografem

06.12.2019

Podiatrie v Čechách není atestační obor pro lékaře. Základem je 100 hodinový kurz pořádaný IPVZ v Praze. Po jeho absolvování se kontinuálně snažím vzdělávat. Přidávám další střípek do mozajky.

 

Třídení školení se zaměřením na PC pedobarografii bylo velmi přínostné. Zárukou je vždy kvalita přednášejících. S principy biomechaniky v analýze pohybu a o aplikované  baropodometrii jasně a přehledně hovořil prof. RNDr. Miroslav Janura z Ústavu rehabilitace LF OU. Teorii a praxi statického i dynamické vyšetřní  nohou na PC pedobarofografu jsme probrali i s MUDr. Součkovou a MUDr. Krawczykem, který  je předsedou České ortopedicko-protetické společnosti.  Kdo se vážně zabývá podiatrii, tak zná monografii  doc. Vařeky, Kineziologie nohy.  Před lety to pro mne bylo dosti náročné čtení a diskuse s autorem i jeho přednáška byla vynikajicí. Jako asi většina současných ortopedů jsem skládal atestační zkoušku u prof. Dungla a každé setkání s legendou našeho oboru je vzácnou příležitostí. V komorním aranžmá pan profesor s nadhledem a lehkostí hovořil o svých celoživotních zkušenostech v operativě nohy,  s přidanou hodnotou zážitků z mnoha světových pracovišt.

Moderní přístrojové vybavení je úžasný pomocník, ale bez erudovaného člověka se znalostmi problematiky, zvláště v souvislostech, je to málo. 

Tak proč mám stále pocit, že čím víc vím, tak zjišťuji, že vlastně ...