Podiatrie

Podiatrické lékařské centrum – komplexní konzervativní i operační péče

V lékařských vědách se stále zrychluje tempo poznání. Prohlubují se znalosti, rozšiřují obzory, přibývá kvantum informací, detaily i zcela nové principy, vyvíjí se přístrojové vybavení. Není lidsky kapacitně možné udržet tempo a špičkovou úroveň aplikovaného poznání v celém širém oboru. Dnes je normou, že i zavedené kmenové obory se dále dělí. Dochází ke specializaci a subspecializaci. Dobrý internista může být špičkový buďto kardiolog nebo gastroenterolog, nebo diabetolog, nefrolog, endokrynolog, atd. Tak je tomu i v chirurgických oborech, tak je tomu i v ortopedii. Běžně existují specialisté na ruku, na nohu nebo na páteř. Např v USA, kde je tento trend napřed, existují kliniky, které řeší problematiku jenom jednoho kloubu, např. známé Shoulder clinic se kompletně zabývají jenom ramenním kloubem. Je to logické, funkční a efektivní, ale jen v tom případě, když se zvolenou lokalitu díváme komplexně různou optikou operačních i neoperačních oborů. Jinak řečeno, abychom pro strom nepřestali vidět les.

Podiatrie je lékařský obor zabývající se komplexní diagnostikou a terapii obtíží v oblasti nohou, což je anatomicky definovaná oblast od kotníků dolů, ale funkčně ovlivňující celý pohybový aparát. Přirozeně sdružuje náhledy jednotlivých lékařských disciplín: ortopedie, chirurgie, rehabilitace, neurologie či protetiky. Také nelékařské péče, především pedikérské, zvláště pak důležité u diabetiků. 

Jako ortoped se soustavně věnuji problematice korekčních operací deformit přednoží. Abych dosáhl co nejlepších výsledků nestačí mít jenom precizně zvládnuté operační techniky a být in. Abych měl vskutku autentický náhled i zpětnou vazbu je nezbytné znát také možnosti a výsledky konzervativní terapie. Pak mohu porovnávat výhody, nevýhody i rizika, abych dokázal vybrat optimální postup v rámci individuálního přístupu k pacientům. Proto si soustavně doplňuji vzdělání a praxi nejen v mém domovském operačním oboru, ale např, v rehabilitaci. Není mojí ambicí být kvalifikovaný fyzioterapeut, ale chci mít dostatečný náhled a povědomí, abych dokázal definovat problém, komunikovat a spolupracovat se specialisty tohoto oboru, kteří mají všechny kompetence. Druhou hlavní formou konzervativní terapie je aplikace funkčních vložek.  Pracujeme s několika renomovanými systémy, máme výhradn í zastoupení přední americké značky PowerStep.    

V aktuálním sytému postgraduálního vzdělávání lékařů není ještě v Čechách, oproti vyspělému světu, podiatrie ukotveným a definovaným atestačním oborem. Nejvyšším dosažitelným vzděláním je certifikovaný kurz podiatrie pro lékaře v gesci IPVZ (Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví). Naše ambulance je registrovaná Českou podiatrickou společností jako podiatrické centrum. V současnosti se stabilně podílíme na systému vzdělávacích akcí pro další zájemco o podiatrii z řad odborníků ortopedie a rehabilitace. V rámci komplexní péče garantujeme i provoz medicínské pedikúry.