Pracuji jako neuvolněný zastupitel Kraje Vysočina

Blog       Životopis       Fotogalerie

„Každý, kdo říká, že se ho politika netýká, je jako tonoucí, který trvá na tom, že s vodou nemá nic společného.“  Gándhi

I když se nebudete zajímat o politiku, ta se stejně vždycky bude zajímat o Vás.
Když jsem překonal čtyřicítku věku, uklidňoval mě známí, že život začíná právě až teď, že do té doby to byla jenom zkušební doba. To si nejsem jistý, ale je fakt, že už mohu i bilancovat. Myslím, že jsem v životě něco dokázal. Zplodil dva syny, postavil dům a zasadil spoustu stromů. Dokážu sebe a rodinu uživit prací lékaře, nikdy jsem nepotřeboval a nepotřebuji se živit politikou. Tak proč se ještě angažuji mimo medicínu? Protože si myslím, že by to tak mělo být. I v historii bylo dobrým zvykem lidí, kteří dostali příležitost, měli i kousek štěstí, kterému se v životě prošlapávali naproti a pak mohli prospět i svému okolí, společenství ve svém městě, nebo kraji. Mít a kousek nedat, je horší než krást, píše Bible.

„Zlu ve světě nejvíce pomáhá pasivita těch rádoby dobrých.“ Edmund Burke

Zlo ve světě nelze porazit, ale měli bychom se snažit, aby to nemělo tak lehké.
Mohl bych si hledět svého a činit jen to z čeho mám zisk nebo potěšení. Mě by to ale neobohatilo. Společnost, kde žijeme je, a bude taková, jakou si ji uděláme, i když náš čas je pouhopouhé prozatím, nebo naopak právě proto. Aby se naši potomci za nás nemuseli stydět a platit. Svět nespasím, společnost zásadně nezměním, já vím, ale i když nedojdu do cíle, tak znám cestu. A i cesta může být cíl!  A až budu na konci svých sil, budu si moci klidně říci, já jsem se alespoň pokusil, já jsem se snažil, budu mít čisté svědomí. Chvála bláznovství?
 

„Má-li naše demokracie své nedostatky, musíme překonávat ty nedostatky, ale ne překonávat demokracii.“ T.G. Masaryk

„Nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s voličem.“ Winston Churchill
„ Moc nevěřím na demokracii, ta byla dobrá možná v Aténách. O mém osudu dnes rozhodují lidé, které politici nacpou párky a opijí“. Emília Vašáryová

Jsem zastánce parlamentní demokracie, protože mne historie, ani přítomnost nepřesvědčila, ani nenabídla společenský řád, který funguje lépe, či bez fatálních rizik. Proto je demokracie nejhorší politický systém, s vyjímkou všech ostatních.
 

„Amerika by nebyla bez demokracie, demokracie by nebyla bez politiky, politika by nebyla bez stran.“Clinton Rossiter

Politické strany jsou nezbytným instrumentem standardní demokratické politiky, ovšem nikoli jejich vyvrcholením či smyslem. Měli by být prostředím, kde se lidé stejného hodnotového vyznání sbližují, názorově tříbí, aktivně komunikují a konsultují témata s odborníky, formulují politické postoje a osobnosti, použitelné v politické soutěži. Měli by vycházet a čerpat z bohatě strukturované a aktivní občanské společnosti. Anomálie, jako hnutí postavené na kultu jednotlivce nebo extrémního tématu považuji za neprospěšné. Podnikatelský projekt typu hnutí s vůdcem a nesourodou družinou ctižádostivých, kumulující moc ekonomickou politickou a mediální klasifikuji jako přímé ohrožení podstaty demokracie, nebezpečně destabilizující společnost.
 

„Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce, kdo je levičák ve čtyřiceti, nemá rozum.“ Winston Churchill

Jsem konzervativní. To ve vysvětlení znamená, že moje představa lidského řádu vychází ze zkušeností, pokroku a chyb lidských dějin. Evoluce a kultivace je prospěšná, experimenty na lidech, anarchie a revoluční extase jsou mi cizí. Pravicové smýšlení pro mne znamená především důraz na osobní svobodu, ale také zodpovědnost. Normální je nedělat dluhy. Křesťanská, západoevropská tradice znamená žít podle desatera i bez povinné docházky na nedělní bohoslužby. Rovnost ano, ale v příležitostech a před zákonem, nikoli ve výsledcích.

Levice to bude mít vždycky jednodušší. Nenabádá lidi tolik pracovat, učit se a přemýšlet. Neklade jim takové požadavky. Slibuje pohodlný život, kde se stát o vše postará, kde dlužit není ostuda. Podíl lidí ve společnosti, kteří tuto nabídku přijmou, bude vždycky největší. A je to oboustranné. Také nároky pravicových voličů na pravicové politiky, jsou mnohem přísnější. Představitelům pravice nikdy dlouhodoběji neprojde „vodu kázati a víno píti“. Levicový volič, který je statisticky starší a méně vzdělaný, s buřtem a pivem v ruce má pochopení a vysvětlení pro ta „obyčejná“ lidská selhání.
 

„Bez osobní odvahy a odpovědnosti nelze dělat politiku opravdovou demokratickou a lidovou.“T.G.Masaryk

Nesmí chybět odvaha bránit svoji čest, rodinu a vlast. V žebříčku životních hodnot jsem konsistentní a nebudu populisticky měnit ustálené pořadí pro úspěch v politice.
 

„ Demokracie nemůže pomoci národu nevzdělanému a mravně rozloženému, jen vzdělaný a mravně vychovaný občan ví, k čemu je demokracie, umí s ní zacházet a užívat ji ve svůj prospěch demokratických a všelidských hodnot.“ T.G.Masaryk

„Veškeré zlo pochází z duševní prázdnoty, nudy a lenosti. A vše to je nevyhnutelné, když si člověk zvykne žít na účet druhých.“ Anton Pavlovič Čechov
Význam vzdělání je esenciální ve všech podobách života v demokratické společnosti. Z analýzy úrovně našeho školství, vč. ohodnocení pedagogů, sociálních hyperjistot všech druhů je patrné, že vzdělání není společenskou prioritou. Bohužel. Pracuji s lidmi a dovoluji si tvrdit, že opravdu hloupost a lenost jsou nejčastější základnou agresivity.
 

„Problémy levici nastávají, až utratí peníze těch druhých.

Socialismus je falešná víra, že stát utratí vaše peníze lépe než vy sami.
Stát i samospráva má mít minimální úlohu efektivní servisní organizace, minimálně přerozdělovat naše peníze. Není přípustné postavit právní řád na filosofii všeobecné nedůvěry typu : všichni kradou, všechny musíme kontrolovat.

„Nikdo si nesmí myslet, že je o něco víc, nebo něco lepšího než ten druhý. možná, že toho má víc v makovici, možná, že nosí lepší košili. možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. ale tohle všechno ho jenom zavazuje! jenom zavazuje k tomu, aby toho udělal víc; tím víc pro ty s menšími bicepsy a s horší košilí." Karel Čapek

Solidarita je přirozená a nutná. Pomáhat je třeba cíleně, bez demotivujícího populismu. Abych mohli pomáhat, musíme na to nejprve vydělat.
 

Občanská Demokratická Strana - ODS

Když jsem přemýšlel jak se zapojit do věcí veřejných, která standardní strana na pravici se nejvíce názorově překrývá s mými postoji, zvolil jsem ODS. Se kterými hlavními cíli uvedenými ve stanovách bych neměl souhlasit?

a. Být stranou schopných, podnikavých a sebevědomých občanů, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, za svoji obec a za stát,
b. být stranou demokraticky utvářenou, s moderní evropskou strukturou, jejíž členové se budou aktivně podílet na každodenní práci samosprávy, státní správy, parlamentu a vlády,
c. být stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratické tradice první republiky a na zkušenosti současných západních demokracií,
d. být stranou, která rozhodně odmítá marxistickou a leninskou ideologii ve všech jejích projevech a důsledcích a jejímž členům jsou cizí jakékoli socializující a kolektivizující tendence v ekonomice i politice,
e. být stranou, jejíž členové budou aktivně spoluvytvářet soukromé vlastnictví a volný trh zboží, práce a myšlenek,
f. být stranou, jejíž sociální politika nepovede k rovnosti v přerozdělování, ale k rovnosti v příležitostech k uplatnění,
g. být stranou občanů respektujících právní řád, chránících svá práva a svobody a respektujících práva a svobody ostatních,
h. být stranou, jejíž členové se budou aktivně podílet na rozvoji našeho životního stylu, na rozvoji kultury práce a bydlení, kultury volného času i lidských vztahů.

Jsem členem MS ODS ZR od roku 2009. Stejně jako např. každá rodina, má i politická strana svoji historii a přítomnost, silné i slabé momenty. Zásadně a veřejně odmítám politiku ODS Klausovského typu divokého kapitalismu 90. let. Chtě bych věřit, že současná ODS se z hrubých chyb a selhání dokázala poučit a personálně očistit, což jí činí perspektivnější a hodnověrnější. Vždycky to bylo a je nejen o programu, ale hlavně o lidech. Tož uvidíme.

Zanechte vzkaz

Loading...