Hloupost je věčná a nepotřebuje paměť

23.09.2012

Socialisté v touze po moci usadili komunisty do nově zřízených funkcí na kraji. Nabaženi mocí jsou po jednom volebním období ochotni z našich daní zaplatit i vyšší cenu za rudou podporu. A soudruzi si budou účtovat víc a víc. A co po parlamentních volbách? Jak tohle může v budoucnu dopadnout? Úplně stejně jako v minulosti. A vždycky to začínalo nenápadně a nevinně, s nejlepšími úmysly pro obyčejné lidi. Potřebná byla jen lidská hloupost a ta je věčná a nepotřebuje paměť.  

Socialisté v touze po moci usadili komunisty do nově zřízených funkcí na kraji. Nabaženi mocí jsou po jednom volebním období ochotni z našich daní zaplatit i vyšší cenu za rudou podporu. A soudruzi si budou účtovat víc a víc. A co po parlamentních volbách? Jak tohle může v budoucnu dopadnout? Úplně stejně jako v minulosti. A vždycky to začínalo nenápadně a nevinně, s nejlepšími úmysly pro obyčejné lidi. Potřebná byla jen lidská hloupost a ta je věčná a nepotřebuje paměť. 

Umění dialogu a  komunikace?
Není potřeba se dohodnout. Všechno je dovoleno. Život je nutné proměnit v nepřetržitou hádku všech se všemi, která otvírá prostor ke konečnému zúčtování.
J. Fučík, Rudé právo, 1933

Respekt k jinému názoru, vlastenectví a úcta k lidskému životu? 
„My jsme stranou československého proletariátu a naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. A my se chodíme do Moskvy učit, víte co? My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk."
Klement Gottwald, Poslanecká sněmovna Národního shromáždění,1929

Skromnost, pokora, žádná stvořitelská bohorovnost? 
Stavíme před vědce úkol: nejen materiální svět poznávati, ale měniti ho a po příkladu sovětských revolucionářů vědy, po příkladu slavných mičurinců a lysenkovců také míti odvahu k převratným zásahům do přírody, k stvořitelskému dílu v oblasti rostlinstva a živočišstva.“
Václav Kopecký, referát na IX. sjezdu KSČ, 1949.

Skutečnost a realita je jenom jedna?
„Nelpět na skutečnosti, nýbrž stupňovat i vytvářet jinou, vyšší a lepší skutečnost.“ 
Zdeněk Nejedlý, komunistický ministr školství a osvěty

Dobrý hospodář nelže ?

„Naše měna je pevná a měnová reforma nebude, všechno jsou to fámy, které šíří třídní nepřátelé.“
Antonín Zápotocký, prezident, rozhlasové vystoupení, pátek 29. května 1953.

„Stávající bankovky budou platit pouze do konce měsíce. Je to vítězství pracujícího lidu a úder buržoazii.“
Viliam Široký, předseda vlády, rozhlasové vystoupení, sobota 30. května 1953

Výměna bankovek probíhala od pondělí 1. června 1953. Největší množství peněz v hotovosti bylo vyměněno v poměru 1:50, za každých 100 starých Kčs příjemce dostal 2 nové Kčs. Bylo to totální znehodnocení úspor a vkladů. Lidé si mohli zanadávat, ale ne veřejně, jinak by skončili v kriminále.