Jak bude historik Gonda vykládat padesátá léta?

14.09.2012

Máš štěstí, Jaromíre! Na funkci to nebude mít vliv. Myslíš rostlináře? Hláška z veselohry Vesničko má středisková se mi vybavila po přečtení vyjádření ředitele Muzea Vysočiny Karla Malého: „ Nevidím důvod, proč by Gondovy mimopracovní aktivity měly nějak vadit. Je mi to jedno.“  Tohle ale není kus z úspěšné veselohry, to je epizoda ze současné reality show ve vedení Kraje Vysočina. 

Máš štěstí, Jaromíre! Na funkci to nebude mít vliv. Myslíš rostlináře? Hláška z veselohry Vesničko má středisková se mi vybavila po přečtení vyjádření ředitele Muzea Vysočiny Karla Malého: „ Nevidím důvod, proč by Gondovy mimopracovní aktivity měly nějak vadit. Je mi to jedno.“  Tohle ale není kus z úspěšné veselohry, to je epizoda ze současné reality show ve vedení Kraje Vysočina.

O co jde? Pan Gonda je zaměstnán jako historik společenskovědního oddělení Muzea Vysočiny. Ve svém volném čase se angažuje jako aktivní činovník Komunistického svazu mládeže. Na hranici zákona propaguje třídní boj, revoluční svržení kapitalismu, budování socialismu jako prvního stupně k vytvoření společnosti komunistické. Pokud by pan Gonda pracoval v soukromé šroubárně a kontroloval čistotu závitů, tak s výrokem pana ředitele nemám problém. Na jeho funkci by to nemělo vliv. Toto tvrzení odmítám, pokud je zaměstnancem instituce zřízené a placené krajem. Organizace, která z peněz daňových poplatníků má z podstaty svého zřízení šířit vzdělanost a seriózní osvětu. Jak bude soudruh Gonda zapojen při přípravě faktografické expozice týkající se například událostí roku 1948 nebo 1968? Jaké zvrácené představy bude prezentovat o politických procesech v 50.letech? Žádné! Protože žádné zinscenované politické procesy přece neexistovaly! Inu, taku už to v našem kraji chodí. Taková situace je jenom další proplacenou položkou na účtu, který si vystavila KSČM na Vysočině při prodeji své bezvýhradné podpory ČSSD ve vedení kraje. Ten účet není malý. Prvními položkami byly miliony na zřízení nových placených úřednických funkcí pro zasloužilé komunistické funkcionáře. Tak kolik křesel, funkcí a dotací z veřejných peněz bude v talónu po příštích volbách?