Projev na regionálním sněmu ODS Vysočina

25.05.2015

Vystoupení předsedy MS ODS Žďár nad Sázavou Radka Černého na regionálním sněmu ODS Vysočina dne 18.5.2015.

Dámy a pánové dobrý den,

většinu z vás opravdu rád vidím, každé naše osobní setkání mě stabilizuje a motivuje.  V rámci politické rozpravy regionálního sněmu, bych vám chtěl předložit svoji krátkou úvahu, úvahu na jedno z důležitých témat o tom, že pevnost základů je důležitá

Svým způsobem je členství v politické straně podobno manželství.  

Vstup do manželství je v dnešní době také obvykle dobrovolné rozhodnutí a naplněné očekáváním.  Zodpovědné volba, mimo čisté city a emoce, následuje po poznání, poté co jsou nalezeny shody a soulad v nejdůležitějších hodnotových a lidských statusech. Pak lze předpokládat i synergistický efekt svazku, že právě tahle jedna a jedna je společně více než dvě.

Samozřejmě, že časem se nelze vyhnout mnoha novým, náročným životním situacím a přirozeně se objeví názorové rozdíly a odlišné náhledy. Ale disharmonii zvykle stabilizuje a koriguje ten společně přijatý základ, to basální spojující hodnotové schéma, vize a cíle, ten vyšší princip. Další nadstavbové prostředky a podmínky budoucího fungování pak jsou diskuse, komunikace a slušnosti.  

Doba se mění a lidé se mění s ní. Mohou nastat i opravdu těžko předvídatelné a mimořádné okolnosti vnější, ale do úvahy připadá i mnoho forem vnitřních proměn každého z nás. Pokud aktéři zjistí, že ta původní dohoda pozbyla platnost, resp. nefunguje, není aktuální, základy se drolí a není na čem stavět. Čestnější nazvat stav pravými jmeny. Normální je nelhat a rozejít se, než falešně předstírat sounáležitost a škodit partnerovi i sobě.   

Analogicky je to i v politické straně.

Při vstupu do ODS nemusel nikdo slibovat lásku a věrnost, ale obrazně a jinou podobou závazek přijal. Členstvím je taky automaticky stvrzen souhlas se základními idejemi a názorovými principy naší konzervativní strany.

O většině témat můžeme a musíme diskutovat. Na mnohém se neshodnout. Jsme demokraté, takže respektujeme jiný názor a rozhodnutí většiny. Ty pravicové ideály, vyjádřené stručně třemi slovy bůh/ tedy desatero/, vlast a čest s akcentem na princip svobody jsou nedotknutelné, musí se dodržovat a to dodržování má být s důrazem vyžadováno. O těch se nediskutuje.  

Stejně tak konstituční dokument - stanovy ODS nebo zvolené vedení v době mimokongresové nelze zpochybňovat.

K čemu je naše ano, když také nedokážeme říci ne. Je to velmi důležité a podstatné. Chronická  mikrotraumatizace je častá a závažná forma poškozování nejen ve všech oborech medicíny. Ani v politice nelze tolerovat opakované a nenápadné ataky zpochybňující naše základy nebo znevěrohodňování vedení.

Uvedenu to na příkladu a tím je téma charakteru naší zahraniční politiky. Což samozřejmě prorůstá i do záležitostí vnitrostátních a v dnešní době je to řekl bych je to i kriterium politicky, hodnotově  - fundamentální

V platných stanovách ODS je uvedeno:

… být stranou navazující na tradice evropské křesťanské civilizace, na humanitní a demokratické tradice první republiky a na zkušenosti současných západních demokracií,

 … s důrazem opakuji současných západních demokracii.

Jako krajský zastupitel dostávám z institutu Václava Klause časopis na křídovém papíře, inu zdroje tam evidentně jsou, cyklus je pravidelný. Nevyžádaná pošta, kterou obvykle nerozbalenou odkládám s ostatními reklamními letáky.

I nedalo mi a nahlédl jsem a dozvěděl jsem se např. hodnocení práce pana profesora Fialy.  Cituji :

Má na očích brýle zaníceného „euroatlantismu“ a studenoválečnictví. Nelze akceptovat jeho automatické, bezmyšlenkovité / opakuji bezmyšlenkovité /přejímání postojů západních velmocí. Zejména nelze akceptovat jeho jednostrannou interpretaci války na Ukrajině a vyhraněně konfrontační postoj vůči Rusku".

Další presentovaný názor.

Racionální lidé ve východní Evropě nemají pocit, že jsou ohrožováni Ruskem. Jsme ohrožováni ukrajinskou krizí, která byla vyvolána Západem.

To už mi stačilo, ale nemám s tím žádný problém, nevadí mi to, protože ti autoři stejně jako např. komunisti, Okamura, Klausova schovanka Bobošíková nejsou členy ODS.

Ale nahlas protestuji, pokud při různých příležitostech naši členové programově zpochybňují naší západoevropskou orientaci. Pokud kolega vyzývá k ignoranci všech ostatních představitelů Evroposké unie, kam patříme a veřejně doporučuje ostudu šířícímu Zemanovi : „ plnohodnotně a sebevědomě účastnit se oslav konce války v Moskvě, včetně vojenské přehlídky na Rudém náměstí“, je to odsouzení hodné.

Kdo z členů ODS neustále a opakovaně relativizuje vinu toho, kdo agresivně nectí hranice států a obhajuje Putinovské pojetí diktatury a manipulace a jednoznačnou snahou o renesanci stalinistického pojetí sovětského svazu, či velkého Ruska chcete-li, oslabuje i naší společnost a nejen, že napomáhá temným zítřkům, ale a to na tomto fóru zdůrazňuji, také závažně porušuje stanovy. Tady jde o dogmatické zásady, jako jestli je nutné dodržovat pravidla hry a hranice státu a jestli lhát je normální. Mimochodem si myslím, že má pravdu politolog Romancov, když říká že, 

"Oba dva naši poslední prezidenti propadli pocitu, že v očích Moskvy něco důležitého znamenají. Jsme malý stát a jakýkoli český politik, který se domnívá, že s ním Moskva jedná jako rovný s rovným, je pouze užitečný idiot." 

Pokud někdo nesouhlasí s našimi základními principy a ideovou základnou hlásící se k západní demokracii, tak jak je ukotveno ve stanovách není důvod, aby své přesvědčení ohýbal či maskoval. Měl by za svými názory pevně stát a ze současné ODS odejít.  

ODS se opakovaně, vlastně vždycky porazila sama zevnitř, nejen kvůli nemravným ambicím a apetitu jednotlivců. Proto v současné etapě renesance Občanské demokratické strany velmi pozorně rozeznávejme co je žádoucí různěnázorová  diskuse, co zákeřné okopávání kotníků, co maligní eroze základních kamenů.   

Važme si svého času a zdraví. Je to normální, nepleťme si slušnost s hyperkorektností a pasivní toleranci třebas velmi sofistikované a elegantní demagogie.

Každá krize je očistná a největší personální špína ODS byla smytá. Zbývají snad už jen čmouhy. Ale pokud presentujeme politické ambice vést tuto společnost, musíme umět ctít, dodržovat a vyžadovat řád a dodržovat pravidla, tedy stanovy ODS.

Dámy a pánové

Smysl má sázet stromy,

Smysl má stálá evolučně stvrzená definice pojmů:

Ruská okupace z roku 68 už je nazývaná bratrskou pomocí?

Pakt Ribentrop - Molotov a rozdělení si Polska bylo jen  - logické vyústění?

Smysl má pravda a láska, nenechme si ukrást původní, biblicky opravdový význam těchto principů od šklebících se vykladačů lží a polopravd.

Smysl má boj se zlem, i když zlo nelze vymýtit, ale musíme se snažit, aby to nemělo tak jednoduché.  

Děkuji vám za pozornost.