Rozpočtový podzim

17.09.2017

Rozpočtový podzim

Léto bylo vydařené, i když sucho. Uvidíme, jaký bude podzim, ten starý sprosťák svlékající stromy do naha, řečeno slovy prokletého básníka. Poslední čtvrtletí je tradičním časem sestavování rozpočtu města na další rok. Nejprve se musí odhadnout daňové i nedaňové příjmy. V tom je vždy kus rizika a lepší je se držet při zemi. Potom nastolí optimální požadavky na zajištění chodu města vedoucí příslušných odborů úřadu a ředitelé příspěvkových organizací. To jsou tzv. mandatorní výdaje a úkolem a povinností Rady najít tu těžko obhajitelnou míru, protože teoreticky a ideálně lze stále co zlepšovat a platit. Hodně záleží na kompetentnosti a charakteru vedoucích pracovníků. Např. považuji za chybné, když bývalý ředitel polikliniky objedná zakázku na „Zhodnocení dotazníků spokojenosti zaměstnanců“ za 25 tisíc, resp. stejná paní realizuje za dalších 75 tisíc školení komunikace a duševní hygieny (www.poliklinikazr.cz/hospodareni2016.html), když na mzdy zaměstnanců jsou nezbytné půjčky z kontokorentního účtu banky. Je čím dál tím těžší uchránit zdroje v rozpočtu města na investiční akce. Důrazně doporučuji, aby podíl investičních výdajů neklesl pod 25%. Dobrý hospodář nesmí zapomenout na přiměřenou rezervu, pro mimořádné a nepředvídatelné situace.  Důležitá je komunikace. Návrh dostanou k připomínkování všechny zastupitelské kluby. Projedná ho finanční výbor a musí být zveřejněn nejméně 15 dní, než ho zastupitelé 14. 12. schválí či odmítnou. Prozatím není v plánu žádná půjčka, přesto musíme počítat se splátkami 13.616tis, např. 4.736tis  ještě na relaxační centrum z roku 2011. A pak je tady Fond správy finančních prostředků kam se kdysi uložily příjmy z privatizace nejen bytového fondu. Dlouhodobě se z něho dorovnávají rozpočty, podle hesla „dokud je kde brát“. V roce 2010, na začátku minulého volebního období byl zůstatek 352mil, na konci, v roce 2014 již jen 98mil. Takže už moc nezbývá. Důležité je dodržovat pravidla a najít rozumný kompromis. Všeobecná spokojenost stejně nenastane a politické divadlo stejně bude, ale to je standardní a demokratické.