Sekáči 2017

17.07.2017

Překládám stručný komentář na ožehavé téma. Fakta, bez emocí a politických tancovaček.

Sekáči 2017

Překládám stručný komentář na ožehavé téma. Fakta, bez emocí a politických tancovaček. Zakázka na sečení travnatých ploch patřila Zahradě Vysočina, resp. jejím subdodavatelům od roku 1996. Po 20 letech vyhlásilo nové vedení města výběrové řízení, aby se ověřila aktuálnost cen. Tento krok jsem podpořil a stále ho považuji za správný v zájmu města. Výsledné nabídky uchazečů, kteří zaručili všechny předepsané podmínky (ve zkratce): GFP 2,53mil, VYKRUT 2,62mil, Purum 2,74mil, AVE 3,32mil, Řádek 5,40mil, Zahrada Vysočiny 5,71mil. První tři nabídky srovnatelné, rozdíl mezi první a poslední více než dvojnásobek. Kdyby Rada výsledky nerespektovala, byla by obviněna a špatný hospodář. Bohužel letošní jaro se ukázalo, že podnikatelský záměr firmy GPF nebyl solidní. Předpokládám bez řádných znalosti místních poměrů, tj. např. podílu plošného sekání a dosekávání křovinořezem. Jak se ukázalo, bez dostatečných technických a personálních kapacit. GFP opakovaně nedodržela termíny a smluvní ujednání a je sveřepá v komunikaci vůči zadavateli. I když je to řachtací munice pro řádnou politickou opozici i falešníky, je třeba se problému postavit čelem. To je riziko zodpovědnosti. Dne 12.6. jsem na jednání Rady navrhl odstoupení od smlouvy, pro její hrubé a opakované porušení. Usnesení nebylo přijato. Firma dostala další šanci v posunutých termínech, které opět nedodržela. Dne 26.6 byla tato varianta řešení opět zamítnuta. Následně padly pokuty, 2 x 10tis. Podle mne to nic neřeší, spíš komplikuje. Většina radních uvěřila, že firma rozpoznala nedostatky a bude je chtít napravit. Ano, pro město by to bylo jednoznačně nejlepší a nejlacinější řešení, kdyby se toto přání většiny radních a sliby jednatele firmy staly skutečností. Čas a příští jaro ukáže. Možná se mýlím. Možná jsem zbytečně přísný, možná jenom „slyším trávu růst", ale tomu, kdo opakovaně nedodržel slovo a dohodu, už nevěřím.