Velký říjnový konkurs

01.08.2010

Až letos přijde podzim („ten starý sprosťák svlíkající stromy do naha“ - slovy básníka ) nezapomeňte, že se opět koná jeden důležitý konkurs. Dobrá zpráva je, že všichni můžete být v porotě. Špatná zpráva je, že nebudete vybírat superstar, miss, ani československý talent, ale můžete společně rozdělovat role zájemcům o čtyřleté angažmá na scéně žďárské radnice.

Až letos přijde podzim („ten starý sprosťák svlíkající stromy do naha“ - slovy básníka ) nezapomeňte, že se opět koná jeden důležitý konkurs. Dobrá zpráva je, že všichni můžete být v porotě. Špatná zpráva je, že nebudete vybírat superstar, miss, ani československý talent, ale můžete společně rozdělovat role zájemcům o čtyřleté angažmá na scéně žďárské radnice.

Presentační listiny uchazečů jsou již uzavřené, pořadová čísla jsou přidělená. V první řadě musíte vybrat představitele hlavní role - žďárského starosty, kterému svěříte i režijní taktovku. Role ve sboru městské rady a zastupitelů předpokládám obsadíte „zasloužilými umělci“, ale také doufám, že dáte možnost i začínajícím. O role statistů oficiálně nikdo neprojevil zájem. Žádosti o dvojrole byly zamítnuty. Ani po oznámení pořadatelů, že se nepočítá v průběhu hry s nápovědou nekleslo sebevědomí uchazečů a nikdo neopustil zaujaté pozice. Pečlivému pozorovateli ovšem neunikly někdy neobratně maskované náznaky rivality jednotlivých umělců. Nedivme se, jde o prestižní angažmá a mnozí nic jiného než hrát divadlo neumějí.

Ne vždy skromná očekávání místních ochotníků zbrzdili letos nejvyšší producenti z Prahy. Ve svých propozicích oznámili, že výpravy všech místních představení budou tentokrát skromnější. To proto, že na národní scéně, se v minulých letech odehrála jen nevydařená dramata a komedie a společná kasa zeje prázdnotou.

A jaký že nás čeká kus? Opatrné náznaky i silácká gesta uchazečů z různých uměleckých společností tvrdí, že vědí jak nato, že právě to jejich aranžmá je to nejvydařenější. Všichni se ale shodnou na tom, že bude jiné, nové a samozřejmě lepší, až se necháme překvapit. Po těchto oznámeních očekávání žďárského publika znatelně zesílilo.

Takže dámy a pánové. Vstupné jste si již všichni předplatili.15. a16. října vyberete osoby a obsazení a pak už jen budete bedlivě sledovat, jak vyvolení zvládnou svoje role. Kdo zazáří? Kdo zklame a komu dojde dech?

Přeji všem Žďárákům, ať je čtyřleté představení zaujme, ať je vtáhne do děje, ať se stanou jeho přirozenou součástí, ne jenom pasivní kulisou. Až bude divadlo končit, nechť většina z vás má pocit, že to nebyl promarněný čas.