Vysočina – zelené srdce republiky

02.08.2012

Řekni mi, co jíš, a já ti povím, kdo jsi. Řekni mi, co čteš, a já ti povím, jaký jsi. Řekni mi, jaký vzduch dýcháš, a já ti povím, odkud jsi. Nadechuješ-li čistý vzduch, jsi z Vysočiny! Podle aktuálně zveřejněného výsledku měření Českého hydrometeorologického ústavu byl platný limit pro koncentraci prachových částic v roce 2011 překročen na 80měřených místech republiky. To je o 6 méně než v roce 2010. Jediným krajem v zemi, kde ani jedno město nepřekročilo povolenou mez, je  Vysočina – zelené srdce republiky!

Řekni mi, co jíš, a já ti povím, kdo jsi. Řekni mi, co čteš, a já ti povím, jaký jsi. Řekni mi, jaký vzduch dýcháš, a já ti povím, odkud jsi. Nadechuješ-li čistý vzduch, jsi z Vysočiny! Podle aktuálně zveřejněného výsledku měření Českého hydrometeorologického ústavu byl platný limit pro koncentraci prachových částic v roce 2011 překročen na 80měřených místech republiky. To je o 6 méně než v roce 2010. Jediným krajem v zemi, kde ani jedno město nepřekročilo povolenou mez, je  Vysočina – zelené srdce republiky!

Čistý vzduch a poměrně čistá, ekologicky zachovalá kulturní krajina, protkaná neokázalými památkami lidové tradice, duchovní a světské historie, nám zřetelně vylepšují kvalitu našeho života, pokud jsme schopni si to uvědomit. Nevěřícím bych doporučil výlet do severních Čech, či na Ostravsko.

Nabízí nám také možnost ekonomického přilepšení, pokud budeme lépe schopni udržitelně využít darovaný potenciál. Doufám, že lépe, než konšelé v portugalském městě Guarda, kteří turistům nabízí ve skleněné nádobce ke koupi čistý vzduch za 5 Euro.

Ať nám nikdo neotravuje čistý vzduch na Vysočině.