Zimní údržba města 2021

30.11.2020

Zimní údržba komunikací města

Po mírných zimách se v extrémním lednu 2019 hrubě obnažila ztráta schopnosti nasmlouvané firmy řádně udržovat komunikace ve městě. Morálně i technicky zastaralý vozový park. Organizace práce, která ustrnula v devadesátkách, bez schopnosti operativní komunikace neexistujícího dispečinku, tudíž bez možnosti reagovat a řešit aktuální změny a potřeby. Nedostatečně nasmlouvaní subdodavatelé. Výsledkem byla kalamita se všemi důsledky. Občané se oprávněně zlobili na Město, to má zodpovědnost. Radnice čelila stovkám stížností a byly podány desítky žádostí na odškodnění za úrazy na zledovatělých chodnících. Vedení města muselo logicky reagovat (no, ještě aby ne), aby se krize neopakovala. Padlo rozhodnutí o obnovení malých technických služeb pod městskou společností SATT, která zajistila moderní stroje, které se po snadných úpravách dají používat celoročně i v letní údržbě zeleně a zřídila moderní dispečink. Samozřejmě, že vstupní investice do kvalitní techniky a zázemí něco stojí, a musí se splácet. Logicky cena lepších služeb pro město stoupne, ale šetřit tady na kvalitě, tzn. i na bezpečnosti občanů není na místě. „Kvalitní veřejné služby nikdy nebyly levné.“ citoval tisk názor zastupitele Havlíka.  Souhlasím. Důvěřuji panu řediteli a zaměstnancům SATTu, že svoje premiérové zimní období úspěšně zvládnou. Prověřit to ovšem může jenom pořádná zima. A hodnotit budeme na jaře. A všichni budeme generálové. Určitě budou „nezavděčení“, to jinak nejde. Pro někoho bude toho posypu málo, jiným stejné množství bude moc vadit.  Ovšem jednu jistotu máme, pro bývalé funkcionáře města ze Změny2018 bude všechno špatně.